Op deze pagina trachten we alle beschikbare informatie te bundelen over de Corona pandemie en de activiteiten van de Vlaamse Baseball en Softball Liga.

Update 23 oktober - Alarmfase 4 voor de sportsector

Vanaf vrijdag 23 oktober geldt in Vlaanderen alarmfase 4. Die is voorlopig afgekondigd tot en met 19 november. Tegen die datum herwerken we de kleurcodes en de protocollen die gelden in de sport.

 

Tot 19 november gelden deze regels voor de sport:

 

In georganiseerd verband

 • Outdoor sporten
  • t.e.m. 18jaar (°2002 of later): sporten met contact, wedstrijden zijn toegelaten;
  • 18+ (°2001 of vroeger): contact binnen de eigen sportgroep kan, wedstrijden zijn niet toegelaten, altijd 1,5m afstand bewaren tot andere sportgroepen;

 

 • Indoor sporten
  • t.e.m. 12jaar (°2008 of later): sporten met contact, wedstrijden zijn toegelaten
  • 13+ t.e.m. 18jaar (°2002 of later): altijd 1,5m afstand, ook bij wedstrijden
  • 18+ (°2007 of vroeger): altijd 1,5m afstand bewaren, wedstrijden zijn niet toegelaten
  • Zwembaden zijn open, voor 12+ kan zwemmen alleen met 1,5 m afstand
  • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve in zwembaden
  • Publiek is niet toegelaten bij wedstrijden, behalve één gezinslid bij amateurjongerenwedstrijden (jongeren t.e.m. 18 jaar °2002 of later) of één begeleider bij een G-sporter
  • Publiek is niet toegelaten bij trainingen, behalve voor medische begeleiding of bij begeleiding van kleuters

 

De Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw heeft alvast een vertaling gemaakt van de alarmfase 4 en de invloed die dit heeft op de beoefening van Baseball en Softball, deze kan je hieronder vinden.

Download (PDF, 285KB)

 

Momenteel worden alle protocollen van een update voorzien,

voor de meest actuele informatie wijzen we jullie door naar volgende site: Sport Vlaanderen

 

VBSL - alarmfase 4

Update 13 oktober - Code Oranje voor de sportsector

Vanaf woensdag 14 oktober schakelt de sportsector in heel Vlaanderen over naar code oranje.

Concreet betekent code oranje voor de sportsector:

 • dat indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden, voor iedereen ouders dan 12 jaar, tijdelijk verboden zijn;
 • dat alle kleedkamers sluiten, behalve in zwembaden.

De Vlaamse minister van Sport Ben Weyts nam deze beslissing op vraaf van en in overleg met de sportsector.
"We roepen iedereen op om de veiligheidsmaatregelen langs het veld maximaal te respecteren, zodat de sportactiviteiten op het veld kunnen blijven doorgaan. Als de situatie verder verslechtert, dan zullen we ook de kantines moeten sluiten en het publiek moeten weren", aldus minister Weyts.

 

De Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw heeft alvast een vertaling gemaakt van de code oranje en de invloed die dit heeft op de beoefening van Baseball en Softball, deze kan je hieronder vinden.

 

Download (PDF, 232KB)

 

Daarnaast zijn er de algemeen geldende sportprotocollen voor de sportsector, hieronder kunnen jullie steeds de meest actuele versies terugvinden.

De meest recente versies van de  geldende protocollen kan je terugvinden via volgende link: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

Hierbij alvast de opgemaakte documenten

 

Deze protocollen worden regelmatig van een update voorzien, hou deze dus ook in het oog.

 

 

VBSL - code oranje

Update 1 september - kleurcodes in de sport

Op 26 augustus 2020 bereikten de ministers voor Sport van de drie Gemeenschappen een akkoord over de concrete invulling van de kleurencodes groen, geel, oranje en rood. Zo hebben we als sportsector uitgewerkte plannen voor sportbeoefening vandaag en voor als de situatie zou verslechteren.

Via de kleurencodes wil de Vlaamse sportsector de sportbeoefening en de sportcompetities maximaal vrijwaren. De kleurencodes werden aan de federaties en de lokale besturen bezorgd. Zo hoopt de sportsector eenvormigheid te krijgen in de beslissingen van de lokale besturen, als er lokaal tijdelijk strengere maatregelen worden ingesteld.

De klankbordgroep voor de sport bestaande uit de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen, de FitnessOrganisatie, Sport Vlaanderen samen met de minister van Sport Ben Weyts hebben nu de leidraad voor code geel opgesteld.

Ook de protocollen werden aangepast aan code geel. De komende week maakt men ook werk van de uitwerking van een leidraad voor code oranje en rood, al hopen we dat deze niet gebruikt moeten worden. 

Met een leidraad voor code geel - die van kracht wordt op 1 september - willen we federaties, clubs, sportcentra, evenementorganisatoren en alle andere instanties en mensen die sport aanbieden, op welke manier dan ook, duidelijkheid verschaffen over de fase waarin we ons bevinden. Met de protocollen willen we alle betrokken partijen begeleiden bij een verantwoorde en veilige heropstart van hun sportactiviteiten.

 

De meest recente versies van de  geldende protocollen kan je terugvinden via volgende link: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

Hierbij alvast de opgemaakte documenten

 

Deze protocollen worden regelmatig van een update voorzien, hou deze dus ook in het oog.

 

 

Update Safe@bat 1 juli

Affiche Safe@Bat 1 juli blauw

Affiche Safe@Bat 1 juli wit

Protocol wedstrijden Baseball Softball

Start fase 4 van het afbouwplan vanaf 1 juli

De nationale veiligheidsraad van woensdag 22 juli zette het licht verder op groen om vanaf 1 juli FASE 4 van het afbouwplan te activeren.

 

Voor ons als Base- en Softballclubs wil dit zeggen dat we vanaf 1 juli enkele nieuwe stappen kunnen nemen.

Zo kunnen de “competities” hervatten en is er tijdens het spelen geen beperken op contact, waardoor een “normale” sportbeoefening weer mogelijk is.

 

Vanuit VBSL hebben we in tussentijd werk gemaakt van de update van de protocollen om de volgende fase vanaf 1 juli in te gaan.

Via deze weg bezorgen we jullie dan ook:

 • Update Safe@Bat protocol
 • Protocol organiseren van Baseball en Softball wedstrijd
 • Affiches Safe@Bat update 1 juli

 

Daarnaast maakte de overheid in samenwerking met de sector en sport vlaanderen ook heel wat protocollen en gedragscodes op.

Deze kan je terugvinden via volgende link: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

Hierbij alvast de opgemaakte documenten

 

Deze protocollen worden regelmatig van een update voorzien, hou deze dus ook in het oog.

 

 

Update Safe@bat 1 juli

Affiche Safe@Bat 1 juli blauw

Affiche Safe@Bat 1 juli wit

Protocol wedstrijden Baseball Softball

Start fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni

Op woensdag 3 juni, nam de nationale veiligheidsraad volgende beslissingen met betrekking tot Corona en beoefening van sport - clubactiviteiten.

Bij deze maatregelen vertrekt men vanuit een nieuw standpunt: Vanaf heden is vrijheid de regel en wat niet mag de uitzondering.

Eerst en vooral zijn er wat betreft het individuele gedrag zes gouden regels:

 1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen;
 4. De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
 5. Het is mogelijk om wekelijks met 10 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 10 personen mogen elke week veranderen;
 6. Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant);
 7. Georganiseerde sport- en nu ook culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.

 

Specifieke regelgeving betreffende de sportsector:

Vanaf 8 juni kunnen de contactloze sportactiviteiten worden hervat, indoor en outdoor, amateur of professioneel, competitie en training. Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen.

Maar:

 • Contactsporten (bv. judo, boksen, voetbal enz.) moeten altijd beperkt blijven tot “contactloze” trainingen;
 • Wat de sportfaciliteiten betreft, zullen de protocollen ook moeten worden gevolgd. Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn;
 • Zwembaden, sauna’s en wellnesscentra moeten in dit stadium gesloten blijven.

Nog wat de sport betreft, is alles vanaf 1 juli weer toegestaan, op voorwaarde dat de protocollen worden nageleefd.

Zowel in de culturele sector als de sportsector zal vanaf 1 juli een zittend publiek van maximaal 200 personen - ongeacht de grootte van de zaal - zijn toegestaan, met inachtneming van de veiligheidsafstanden en altijd met strikte naleving van de protocollen.

 

Horeca

Wens je als club je kantine te heropenen, dranken of catering aan te bieden, dit kan en mag vanaf 8 juni.

Je dient hiervoor wel de strikte regelgeving te volgen waar alle horecazaken aan gebonden zijn. Deze regels kunnen jullie terugvinden via volgende link: FOD ECONOMIE en Horeca Vlaanderen.

Eén van de maatregelen kan tegemoetkomen aan de noden van een sportkantine, met name:

"Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of rechtstaand is niet toegestaan. In zeer kleine ondernemingen uitgebaat door één persoon zonder personeel kunnen bestellingen aan de toog geplaatst worden door de referentieklant, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen de klanten."

De meeste sportkantines hebben geen vast personeel, dus kan daar deze regel worden toegepast en kan men aan de toog bestellen mits respect van de afstandsregel.

 

Vanuit de Vlaamse Baseball en Softball liga kijken we momenteel hoe bovenstaande beslissingen impact hebben op onze competities, organisaties, protocol, ...

Hierover informeren we jullie spoedig verder.

 

We kunnen wel reeds stellen dat we streven naar een heropstart van de "competities" vanaf 1 juli.

 

 

Update Safe@bat 8 juni

Leidraad heropstart sport 8 juni

Protocol voor sportkampen - kinderen

Protocol voor sportkampen - volwassenen

Protocol voor sportevenementen

Safe @ Bat update 8 juni

Vanaf 8 juni is de 3de fase van start gegaan in de heropstart van de sportsector.

Vanuit de VBSL hebben we op basis van de beschikbare informatie ons Safe@Bat protocol van een update voorzien.

Deze geeft de mogelijkheden voor clubs, spelers, coaches mee voor de periode tussen 8 juni en 30 juni.

Op 1 juli zal, mits de huidige trend zich blijft voortzetten, opnieuw een nieuwe fase in werking treden. Een fase waarbij we als "contactsport" ook kunnen hervatten met onze sport in wedstrijdvormen. Wanneer we dichter bij deze datum komen, zullen we het protocol opnieuw van een update voorzien.

 

Let’s play ball en stay safe!

#belgiumplayball

#terugaanslag

 

Download (PDF, 272KB)

 

Protocol Safe@Bat update 8 juni

Affiche Safe@Bat - wit - 8 juni

Affiche Safe@Bat - blauw - 8 juni

Scenario heropstart VBSL Jeugdcompetities

Beslissingen Raad van Bestuur VBSL

FAQ

De door de veiligheidsraad en overheid genomen beslissingen rond het corona-virus en de invloed die deze hebben op de organisatie en de beoefening van sportactiviteiten zorgen voor heel wat vragen bij sportclubs en sporters.

 

Onze koepel, de Vlaamse Sportfederatie bouwde in samenwerking met Sport Vlaanderen een pagina waarbij er overzichtelijk antwoorden gegeven worden op veelgestelde vragen. Deze pagina wordt continu up-to-date gehouden, we verwijzen dan ook graag door naar deze pagina voor FAQ.

 

Klik op het logo hiernaast om naar de pagina te gaan.

 

Wettelijke informatie

Voor de meest actuele en officiële informatie en beslissingen wijzen we jullie door naar de officiële website www.info-coronavirus.be 

Op deze website kan je het meest actuele nieuws vinden betreffende de beslissingen genomen door de nationale veiligheidsraad.

Ook is er heel wat informatie te vinden over het virus, affiches, uithangbladen, FAQ, ...