Gezond en Ethisch Sporten - overzicht

Op deze pagina kan je alle informatie vinden betreffende:

 

Gezond Sporten

Ethisch Sporten

Contact

VBSL coördinator

Laura Vanbecelaere

laura@vbsl.be

Contact

Adviserend arts Gezond Sporten

Jeroen Stappers

- Gezond Sporten -

Lijst verboden middelen 2019

 

Gids doping breedtesport

Gids doping elitesport

Gids doping ouders

 

Folder - Neen tegen doping

Affiche - Neen tegen doping

Letselpreventie en medisch netwerk BBA

- Ethisch sporten -

Aanspreekpunt Integriteit (API)

Vanuit de Vlaamse Baseball en Softball liga hechten we veel belang aan het creëren van een gezond en veilig sportklimaat.
We willen in deze dan ook onze rol opnemen en werken aan preventie en behandeling van grensoverschrijdend gedrag, bescherming van de sporter is hierin een prioriteit. Helaas worden op dit moment nog te veel incidenten niet opgemerkt, gemeld of aangepakt.

Bij het aanspreekpunt integriteit (API) kunnen sporters, ouders, coaches, begeleiders, officials of andere betrokkenen terecht met een vraag, bezorgdheid of melding in verband met een vermoeden of klacht over fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag, pestgedrag of andere ethische kwesties.

De API is iemand die discreet en onafhankelijk zal handelen.

Voor VBSL is Laura Vanbecelaere aangesteld als API.

De taken van Laura zijn volgende:

  • Aanspreekpunt en eerste opvang:
    De API zal luisteren naar het verhaal of de vraag van de melder, vormt zicht een beeld van de situatie en geeft vervolgens informatie en advies of verwijst door. De API heeft in deze discretieplicht, met andere woorden gaat de API zeer zorgvuldig om met gevoelige informatie.
  • Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing:
    De API neemt elke vraag of melding serieus. De API zal zich een beeld vormen van de situatie maar bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag is het niet de taak van de API om zelf hulp te verlenen of onderzoek uit te voeren. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding verwijst de API door naar deskundigen.
  • Preventie en ondersteuning:
    De API zorgt samen met het bestuur voor de bekendheid van de functie binnen de federatie en voor de sensibilisering van de leden omtrent het thema ethisch sporten.

 

 

 

 

Aanspreek Punt Integriteit (API)

Laura Vanbecelaere

03/286.07.89

Sport met grenzen - Het vlaggensysteem

Binnen de sportsector werd een laagdrempelig project uitgewerkt waarmee sportclubs aan de slag kunnen gaan om het thema grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken.

 

SPORT MET GRENZEN: Vlaggensysteem is een handig instrument voor sportclubbestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. De kleur geeft aan hoe je gepast kan reageren. Het Vlaggensysteem wil je een houvast bieden om op een begripvolle, maar tegelijk rationele en consequente manier te reageren aan de hand van een duidelijke methode.

 

 

Op de website van Ethics and sport is het vlaggensysteem terug te vinden, je kan ook versie van het spel ontlenen bij de VBSL zelf