Verzekeringen - overzicht

 

VBSL vzw sloot o.a. een sportongevallenverzekering voor zijn leden af met verzekeringsmaatschappij Arena NV.

De verzekerde activiteiten zijn: Het beoefenen van baseball en softball, in federaal- of clubverband, zowel in binnen- als buitenland + uitbreiding : alle “andere sportactiviteiten” behorend tot categorie 1 (atletiek, bosloop, badminton, bos- en strandspelen, bowling, dans, fitness, jogging, petanque, turnen, tafeltennis, vogelpik, wandelen, zwemmen) zijn automatisch in de verzekeringsdekking inbegrepen.

Onder “ongeval” wordt verstaan: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft.


 

Wat te doen bij een ongeval?

We zetten de te volgen stappen op een rij:

  1. Een verzekerde heeft zich tijdens een "sportactiviteit" gekwetst.
  2. De club voorziet een ongevalaangifteformulier (hieronder).
  3. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen.
  4. Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die u ontvangt van / aanvraagt bij uw mutualiteit …) en verslagen op naar het VBSL-secretariaat: BOOMGAARDSTRAAT 22/B 30 – 2600 BERCHEM. De verdere afhandeling van uw dossier gebeurt rechtstreeks met ARENA.
  5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
  6. Alle bijkomende onkostennota’s kunt u best onmiddellijk overmaken zodat ARENA - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.
  7. Mogen wij u tenslotte vragen ARENA onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces te melden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Maar hopelijk is deze informatie overbodig en kan u genieten van vele jaren ongevalvrij sportplezier. In het andere geval: "we wish you a full, healthy and speedy recovery".

"Sinds meer dan 25 jaar is Arena de verzekeringspartner van talloze sportfederaties en clubs. Arena is bedrijvig in de nichemarkt van de sportverzekeringen en ontwikkelt, onderschrijft en beheert speciaal voor de sportsector ontwikkelde producten of pakketten, die snel en soepel inspelen op specifieke behoeften en vragen uit de dagelijkse contacten met federaties en sportclubs uit de meest diverse sportdisciplines. Zo vonden meer dan 95 federaties en 1500 sportclubs reeds een veilig onderkomen bij Arena."

Contact

VBSL coördinator

Laura Vanbecelaere

- Ongeval aangifteformulier -

Nederlands

 

Engels

Frans

Duits

Nederlands B.A.

Burgerlijke Aansprakelijkheid

 

- Voorwaarden en Waarborgen Sportongevallenverzekering Arena NV -

Alg. Voorwaarden

Bijz. Voorwaarden

Waarborgen

- Bestuurders en Vrijwilligers -

B.A. Bestuurders vzw - formulier

B.A. Bestuurder vzw - tarieven

Vrijwilligers opties - formulier

- Tijdelijke Risico's en Reisverzekering -

Andere Sportact.

Niet- Sportact.

Reizen - formulier

Reizen - tarieven