Little League Flanders

Little League Flanders werd opgestart in 2013. Het doel is om de jeugd een extra programma aan te bieden via de Little League werking, waardoor ze meer training krijgen en meer wedstrijden kunnen spelen. Alsmede om ze de mogelijkheid te geven internationale wedstrijdervaring op te doen. Vereiste is dat de basistechnieken reeds werden aangeleerd door de clubcoaches.

Belangrijke info omtrent Talentontwikkeling in Vlaanderen

Beste ouders, spelers,

Met dit schrijven willen we jullie meer duidelijkheid verschaffen in verband met het aanbod van de programma’s voor talentontwikkeling voor 2018 en volgende jaren.

Little League – Little League Flanders

Little league is een zelfstandige organisatie die op internationaal vlak één van de grootste jeugd sport programma’s organiseert. In België is Little League actief onder goedkeuring van de Koninklijke Belgische Baseball en Softball Federatie (KBBSF), in samenwerking met de onderliggende liga’s (VBSL en LFBBS).
In Vlaanderen wordt de werking van Little League ondergebracht onder de naam “Little League Flanders”. Deze werking heeft als doel een aanvullend baseball programma aan te bieden, toegankelijk voor elke speler die hiervan gebruik wil maken (zonder selecties en voor iedereen toegankelijk). Via het programma wil men jeugdspelers de mogelijkheid bieden tot het spelen van extra wedstrijden en wedstrijdervaring op te doen, met hierbij de kans tot het spelen op Belgisch -, Europees- of Wereld-niveau afhankelijk van de prestaties in de desbetreffende Little League tornooien. Alle spelers, onafhankelijk van hun nationaliteit, woonachtig in Vlaanderen kunnen deelnemen bij Little League Flanders.

Vlaamse Baseball Academy

De Vlaamse Baseball Academy is een door Major League Baseball Europa erkende opleidingsschool. Het doel van de Vlaamse Baseball Academy is om getalenteerde spelers de kans te bieden om zich op individueel gebied maximaal te kunnen ontwikkelen als baseballspeler. Hiertoe biedt de Vlaamse Baseball Academy gedurende de winterperiode, onder leiding van kwaliteitsvolle coaches, een trainingsprogramma aan. Hierbij wordt een onderverdeling gemaakt op basis van 3 leeftijdsgroepen (A, AA, AAA). Via een systeem van talentdetectie en try-outs worden talentvolle spelers gedetecteerd, geselecteerd en uitgenodigd om toe te treden tot de programma’s van de Vlaamse Baseball Academy.

Nationale Teams Baseball Jeugd

De Koninklijke Belgische Baseball en Softball Federatie is verantwoordelijk voor de vorming van de Nationale Teams Baseball Jeugd. Spelers worden via een systeem van talentdetectie en try-outs geselecteerd om deel uit te maken van een nationaal team binnen hun leeftijdscategorie.
Het doel van de nationale teams baseball jeugd is onder andere deel te nemen aan de officiële internationale tornooien (welke bijdragen aan de WBSC wereldranking).
In de voorbereiding tot deelname aan een internationaal tornooi voorziet de KBBSF in het aanbod van een voorbereidingsprogramma voor alle geselecteerde spelers met een Belgische nationaliteit.

Alle spelers zijn vrij om deel te nemen aan het aanbod van bovenstaande programma’s, zonder dat deelname aan het ene programma een uitsluiting bij een ander programma veroorzaakt.


Beleidsvisie KBBSF 2018 - 2020

Op het niveau van de nationale koepel KBBSF werd een beleidsfocus gelegd op een stijging op de wereldranglijst Baseball, dit o.a. om meer exposure te creëren voor onze sport. Om een stijging te bekomen op deze WBSC-wereldranking Baseball dient men rankingpoints te verdienen, dit kan door deel te nemen aan- en zo goed mogelijk te presteren op door WBSC erkende kampioenschappen, tornooien en wedstrijden.

Tot op heden werd er vanuit KBBSF enkel deelgenomen aan de georganiseerde Europese Kampioenschappen Senioren, U23 en U18. Vanaf 2018 zal men, ter optimalisatie van de ranking, ook deelnemen aan de Europese Kampioenschappen met de Nationale Teams voor de leeftijdscategorieën U12 en U15.


Beleidsvisie VBSL 2018 - 2020

Volgend op de strategische beleidsfocus van de nationale koepel KBBSF, deelname aan Europese Kampioenschappen met de Nationale Teams U12, U15, U18, U23 en senioren ter optimalisatie van de internationale ranking, en rekening houdend met de budgettaire beperkingen/mogelijkheden stuurt VBSL het beleid bij inzake de ondersteuning van de talentontwikkeling bij voor de rest van de huidige beleidsperiode.

Concreet wil dit zeggen dat VBSL niet langer een financiële ondersteuning en financiële opvolging voorziet voor de werking van Little League Flanders.
De hiertoe voorziene middelen worden verschoven naar een uitgebreidere werking van de Vlaamse Baseball Academy (onderbouw winterprogramma leeftijdsgroep A) en naar de werking van de nationale teams U12 en U15 op het niveau van KBBSF.


Namens VBSL, KBBSF, Little League Flanders willen we benadrukken dat elke speler vrij is om deel te nemen aan het aanbod van bovenstaande programma’s, zonder dat deelname aan het ene programma een uitsluiting bij een ander programma veroorzaakt.

We streven allen een optimale ontwikkeling van de spelers na.

Met vriendelijke groet,

Jérôme Legris - Voorzitter Little League Belgium
René Laforce  - Voorzitter KBBSF
Serge Roofthooft - Voorzitter VBSL

Little League Flanders

Little League is een Amerikaanse sportorganisatie die sinds 1939 over de hele wereld Baseball- en Softbalcompetities en Tornooien voor de jeugd organiseert. Meedoen, inzet en vriendschap staan voorop bij zowel spelers, begeleiders als vrijwilligers.


“Little League® is an international pastime that has been a fabric of societies throughout the world for 75 years. Since its founding in 1939 by Carl Stotz, Little League has instilled leadership, character, courage and loyalty in all that participate, including the nearly 1.5 million adult volunteers. Little League can be found in more than 80 countries worldwide with more than 2.4 million children participating each year. Little League has celebrated many milestones due to the dedication of its players, parents and volunteers”.


Het Little League Flanders programma wordt georganiseerd naast onze reguliere VBSL competities. Meedoen aan Little League betekent voor de kids dat zij extra kunnen trainen en spelen. Het doel is om de spelers de kans te bieden te kunnen doorgroeien in hun ontwikkeling in combinatie met spelen in je eigen club. De Little League activiteiten vinden centraal plaats naast de clubactiviteiten in het reguliere competitieseizoen van de speler of speelster. Spelers dienen aangesloten te zijn (en te blijven) bij een Vlaamse Baseball of Softball Club.

De spelers spelen en trainen in hun eigen regio/charter. In België zijn er diverse regionale charters.

Contact

LL Flanders coördinator

Carina De Brauwer

Bestuur Little League Flanders

  • Carina De Brauwer - president
  • Inge Koch - bestuurder
  • Michael Van Hove - secretaris

 

Brief aan clubs - Talentontwikkeling

thumbnail of Joint_statement_LL_BBA_NationaleTeams

Meer info Little League