Opleiding Jeugdofficial

Op de jeugdvergadering VBSL werd reeds een korte toelichting gegeven betreffende de organisatie van de cursussen jeugdofficial en regionaal official in 2016.

Jeugdofficial: Opzet is om voor de BeeBall Majors (BBM) en Miniemen (MIN) scoren en umpen te herleiden tot de absolute basis en hierdoor de instapdrempel te verlagen en de betrokkenheid van ouders, spelers en sympathisanten te verhogen.

VBSL heeft geen nood aan uitgebreide scorecards voor BBM en MIN. Daarnaast vindt VBSL het belangrijk dat BBM en MIN vooral spelen en aldus begeleid worden door de umpire(s) van dienst. De focus bij de jeugdofficial zal aldus liggen op een vereenvoudigde manier van scoren en de basis-skills van het umpen.

Vanaf Cadetten lijkt het VBSL aangewezen dat umpires en scorers dieper ingaan op manieren van scoren en skills. Hiervoor dient men de vervolgcursus van Regionale Official te volgen.

 

Belangrijk om weten is dat de cursussen in 2016 zullen aangestuurd worden vanuit VBSL. Hoofdreden is het efficiënter inzetten van de beperkte financiële middelen. Indien uw club tijdens het seizoen graag een cursus inricht, kan dat bekeken worden. Daar zal dan een beperkt prijskaartje (onkostenvergoeding) aan vasthangen.

 


 

Hieronder vindt u informatie over:

 

Cursussen Jeugdofficial

Opleidingen Kalender

Contact

VBSL coördinator

Joris Bigaré

"Opleidingen en Bijscholingen kunnen in aanmerking komen voor subsidies via het Jeugdsportfonds Louke Wouters. Het reglement hierover vindt u onder Reglement Jeugdsportfonds Louke Wouters."

Cursussen Jeugdofficial

Download

13 maart

25 maart

16 maart

3 april

18 maart

23 maart

documenten

Deelgenomen J.O.s

Scorecard Home

Scorecard Away

Aansluiting

Opleidingen Kalender

March 12, 2021
March 13, 2021
March 16, 2021
 • Cursus regionale umpire deel 1

  March 16, 2021 @ 19:30 - 22:00

  See more details

March 18, 2021
 • Cursus regionale umpire deel 1

  March 18, 2021 @ 19:30 - 22:00

  See more details

March 20, 2021
March 22, 2021
March 23, 2021
 • Cursus regionale umpire deel 2

  March 23, 2021 @ 19:30 - 22:00

  See more details

March 25, 2021
 • Cursus regionale umpire deel 2

  March 25, 2021 @ 19:30 - 22:00

  See more details

Relevante Opleidingen en Cursussen