Opleiding Jeugdofficial

Op de jeugdvergadering VBSL werd reeds een korte toelichting gegeven betreffende de organisatie van de cursussen jeugdofficial en regionaal official in 2016.

Jeugdofficial: Opzet is om voor de BeeBall Majors (BBM) en Miniemen (MIN) scoren en umpen te herleiden tot de absolute basis en hierdoor de instapdrempel te verlagen en de betrokkenheid van ouders, spelers en sympathisanten te verhogen.

VBSL heeft geen nood aan uitgebreide scorecards voor BBM en MIN. Daarnaast vindt VBSL het belangrijk dat BBM en MIN vooral spelen en aldus begeleid worden door de umpire(s) van dienst. De focus bij de jeugdofficial zal aldus liggen op een vereenvoudigde manier van scoren en de basis-skills van het umpen.

Vanaf Cadetten lijkt het VBSL aangewezen dat umpires en scorers dieper ingaan op manieren van scoren en skills. Hiervoor dient men de vervolgcursus van Regionale Official te volgen.

 

Belangrijk om weten is dat de cursussen in 2016 zullen aangestuurd worden vanuit VBSL. Hoofdreden is het efficiënter inzetten van de beperkte financiële middelen. Indien uw club tijdens het seizoen graag een cursus inricht, kan dat bekeken worden. Daar zal dan een beperkt prijskaartje (onkostenvergoeding) aan vasthangen.

 


 

Hieronder vindt u informatie over:

 

Cursussen Jeugdofficial

Opleidingen Kalender

Contact

VBSL coördinator

Joris Bigaré

"Opleidingen en Bijscholingen kunnen in aanmerking komen voor subsidies via het Jeugdsportfonds Louke Wouters. Het reglement hierover vindt u onder Reglement Jeugdsportfonds Louke Wouters."

Cursussen Jeugdofficial

Download

9 maart

13 april

22 maart

26 maart

4 april

documenten

Deelgenomen J.O.s

Scorecard Home

Scorecard Away

Aansluiting

Opleidingen Kalender

January 4, 2020
 • Federale scorer cursus

  January 4, 2020 @ 10:00 - 15:00

  Inschrijven via cus@kbbsf.be

  See more details

January 5, 2020
 • Federale scorer cursus

  January 5, 2020 @ 10:00 - 15:00

  Inschrijven via cus@kbbsf.be

  See more details

January 8, 2020
 • Federale scorer cursus

  January 8, 2020

  Inschrijven via cus@kbbsf.be

  See more details

January 11, 2020
 • Federale umpire cursus

  January 11, 2020

  Inschrijven via cus@kbbsf.be

  See more details

January 15, 2020
 • Federale scorer cursus

  January 15, 2020

  Inschrijven via cus@kbbsf.be

  See more details

January 18, 2020
 • Federale umpire cursus

  January 18, 2020

  Inschrijven via cus@kbbsf.be

  See more details

January 22, 2020
 • Federale scorer cursus

  January 22, 2020

  Inschrijven via cus@kbbsf.be

  See more details

Relevante Opleidingen en Cursussen