Opleiding Jeugdofficial

Op de jeugdvergadering VBSL werd reeds een korte toelichting gegeven betreffende de organisatie van de cursussen jeugdofficial en regionaal official.

Jeugdofficial: Opzet is om voor de BeeBall Majors (BBM) en Miniemen (MIN) scoren en umpen te herleiden tot de absolute basis en hierdoor de instapdrempel te verlagen en de betrokkenheid van ouders, spelers en sympathisanten te verhogen.

VBSL heeft geen nood aan uitgebreide scorecards voor BBM en MIN. Daarnaast vindt VBSL het belangrijk dat BBM en MIN vooral spelen en aldus begeleid worden door de umpire(s) van dienst. De focus bij de jeugdofficial zal aldus liggen op een vereenvoudigde manier van scoren en de basis-skills van het umpen.

Vanaf Cadetten lijkt het VBSL aangewezen dat umpires en scorers dieper ingaan op manieren van scoren en skills. Hiervoor dient men de vervolgcursus van Regionale Official te volgen.

Belangrijk om weten is dat de cursussen zullen aangestuurd worden vanuit VBSL. Hoofdreden is het efficiënter inzetten van de beperkte financiële middelen. Indien uw club tijdens het seizoen graag een cursus inricht, kan dat bekeken worden. Daar zal dan een beperkt prijskaartje (onkostenvergoeding) aan vasthangen.


Hieronder vindt u informatie over:

Cursussen Jeugdofficial

Opleidingen Kalender

Contact

VBSL coördinator

Stefan Milutinovic

"Opleidingen en Bijscholingen kunnen in aanmerking komen voor subsidies via het Jeugdsportfonds Louke Wouters. Het reglement hierover vindt u onder Reglement Jeugdsportfonds Louke Wouters."

Cursussen Jeugdofficial

Download

Icon
VBSL Jeugdofficial 2021

documenten

Deelgenomen J.O.s

Icon
Lijst geslaagde jeugdofficials

Scorecard Home

Icon
Scorecard jeugdcompetitie VBSL Home

Scorecard Away

Icon
Scorecard jeugdcompetitie VBSL Away

Aansluiting

Icon
Aansluitingsaanvraag jeugdofficial 2017

Opleidingen Kalender

Nothing from May 28, 2022 to August 27, 2022.

Relevante Opleidingen en Cursussen