Opleiding Regionale Official

Op de jeugdvergadering VBSL werd reeds een korte toelichting gegeven betreffende de organisatie van de cursussen jeugdofficial en regionale official in 2016.

Jeugdofficial: Opzet is om voor de BeeBall Majors (BBM) en Miniemen (MIN) scoren en umpen te herleiden tot de absolute basis en hierdoor de instapdrempel te verlagen en de betrokkenheid van ouders, spelers en sympathisanten te verhogen. De focus bij de jeugdofficial zal aldus liggen op een vereenvoudigde manier van scoren en de basis-skills van het umpen.

Regionale Official:
Vanaf Cadetten lijkt het VBSL aangewezen dat umpires en scorers dieper ingaan op manieren van scoren en skills.

Belangrijk om weten is dat de cursussen in 2016 zullen aangestuurd worden vanuit VBSL. Hoofdreden is het efficiënter inzetten van de beperkte financiële middelen. Indien uw club tijdens het seizoen graag een cursus inricht, kan dat bekeken worden. Daar zal dan een beperkt prijskaartje (onkostenvergoeding) aan vasthangen.

 


 

Hieronder vindt u informatie over:

 

Cursussen Regionale Official

Opleidingen Kalender

Contact

VBSL coördinator

Filip Van Der Meiren

"Opleidingen en Bijscholingen kunnen in aanmerking komen voor subsidies via het Jeugdsportfonds Louke Wouters. Het reglement hierover vindt u onder Reglement Jeugdsportfonds Louke Wouters."

Cursussen Regionale Official

Omdat de kwaliteit van baseball en softball in zeer grote mate ook afhangt van de umpires en de scorers vindt VBSL het tevens een must ook de umpire en scorer opleidingen hierbij op te nemen.
Zonder opgeleide umpires en scorers verdwijnt het doel en het plezier van het spel.

Scorer Regionaal

Regionale scorers worden opgeleid enkel voor het scoren van jeugdwedstrijden.
Zij zijn niet gemachtigd wedstrijden te scoren voor de hoogste afdelingen.
Hiervoor worden federaal opgeleide scorers ingezet.

 

Umpire Regionaal

Regionale umpires worden opgeleid enkel voor het leiden en begeleiden van jeugdwedstrijden.
Zij zijn niet gemachtigd wedstrijden toegewezen te krijgen voor de hoogste afdelingen.
Hiervoor worden federaal opgeleide umpires ingezet.

Download

thumbnail of Regionale official via clubs – procedure 2019 – website

Opleidingen Kalender

Nothing from August 22, 2019 to November 21, 2019.

Relevante Opleidingen en Cursussen