DE VBSL BASEBALL SCHOOL

De VBSL is in 2009 gestart met de Belgium Baseball Academy. Zowel de Vlaamse en Waalse Liga hebben zulk een project opgestart om getalenteerde spelers regionaal op te leiden. Beide Academies hebben sedert 2010 de erkenning gekregen van Major League Baseball Europe, wat inhoudt dat we behoren tot een 25-tal Academies binnen Europa die ondersteuning verkrijgen.

Totale opleidingstraject

De Academy geeft talentvolle geselecteerde spelers een extra opleiding van maximaal 6 jaar.

In ons  programma's richten  we ons op verschillende doelgroepen, AAA (Junioren 15 t/m 18 jarigen) en AA (Cadetten 12 t/m 14 jarigen). De bedoeling is om een goede doorstrooming van talenten te bekomen zodat zij allen volgens eenzelfde wijze worden opgeleid.  

Voordat spelers bij de Academy instromen worden ze zorgvuldig gescreend tijdens het  talentdetectie programma dat momenteel van toepassing is. Dit houdt in dat 28 geselecteerde talenten van 10 t/m 12 jaar begeleiding krijgen in basistechnieken en wedstrijdsituaties. Wanneer spelers het talentdetectie programma hebben doorlopen kunnen ze op 12 jarige leeftijd instromen in het talentonwikkeling AA. 

Na het doorlopen van het AA programma zal blijken of spelers worden opgenomen in het AAA programma.

Het hoofddoel van het ganse project is een goede basis te leggen en de werking van onze Nationale selecties te vergemakkelijken. Uit deze groepen zullen dus in de toekomst de meeste jeugdinternationals voortkomen voor onze Nationale Jeugd Teams. Er zijn dus permanent +/-60 Vlaamse talenten die volgens de dezelfde normen, wijze worden opgeleid. Deze programma’s zijn qua uitvoering en technische en tactische aandachtspunten gelijk aan de wijze waarop de trainingen voor de nationale selecties plaatsvinden.

Talentontwikkeling AA

Wanneer jongeren worden opgepikt in het ontwikkelingsprogramma AA begint er voor hen er een intensieve opleiding.

Er wordt gewerkt met een groep van +/- 16 spelers die jaarlijks kan herzien worden.  Een goede doorstroming is van groot belang. Doorgroeimogelijkheden voor onze talentvolle jeugd is een prioriteit geworden. Op de leeftijd van 12 t.e.m. 14 jaar hebben we de leeftijdscategorie van de zogenaamde cadetten.

Bij cadetten wordt er gewerkt aan de verfijning van basistechnieken en algemene motorische competenties en komt er de basis van het tactische spelgedeelte uitgebreid aan bod. Basis van conditionele en krachttraining zullen ruim ook aan bod komen zodat een goede basis wordt gelegd voor de latere individuele krachttraining.

Na het doorlopen van het AA programma zal blijken of spelers worden opgenomen in het AAA programma.

Talentontwikkeling AAA

Na deelname aan de jaarlijkse Academy Try Outs en of het doorlopen van het AA programma zal blijken of spelers worden opgenomen in het AAA programma. Hier wordt wederom gewerkt met +/- 16 spelers die een gelijklopend programma zullen afwerken.

Na het ontwikkelen van de basistechnieken dient er gewerkt te worden aan meer gevorderde sporttechnieken. Ook op tactisch vlak dienen er grote ontwikkelingen te gebeuren. Dit gebeurt in de leeftijdscategorie 15 t.e.m. 19 jaar, de zogenaamde junioren. Bij deze groep zal er blijven gewerkt worden aan de basis van conditionele en krachttraining ter ontwikkeling van het fysieke aspect van baseball. In samenspraak met specialisten kan er ook een individueel krachtprogramma opgesteld worden aan de noden van de atleet.

Er zal er niet enkel intensief getraind worden maar zullen er ook wedstrijden worden ingepland er ook kansen komen om zich internationaal in de kijker te spelen zoals selectie Nationale Jeugd Teams, MLB Try Outs, European Academy Tournament, vriendschappelijke tornooien .....

Contact

VBSL coördinator

Filip Van Der Meiren

Coaches

 
Instructors

INFO EN DOCUMENTEN

Icon
Programma Baseball Academy
Icon
Kader Academy
Icon
Infokaart speler

MEET THE HEAD COACHES

De VBSL Baseball Academy staat onder de dagelijkse leiding van:

Naam

Naam

Naam