Baseball en Softball zijn een coole Amerikaanse familiesporten en worden dagelijks beoefend door miljoenen spelers wereldwijd.

Iedereen kan meedoen: spelers van het allerhoogste niveau tot beginners.
Competitiespelers, recreanten, man, vrouw, jong en oud.

Het sportaanbod bij onze aangesloten verenigingen omvat Baseball, Softball, BeeBall en G-Baseball.

Daarnaast bieden de Vlaamse Clubs een boeiend, sportief en gezellig verenigingsleven.

 

Playing ball is a way of life.

Maak zelf je sportieve keuze als speler, coach, trainer, begeleider, umpire, scorer of vrijwilliger.
Everyone is welcome to join .....

"De Vlaamse Baseball en Softball Liga VZW - afgekort en gangbaar onder de naam VBSL - werd als zodanig opgericht op 16 februari 1988 conform de (inter-)nationale wetten voor Verenigingen Zonder Winstoogmerk"

Missie

De Vlaamse Baseball en Softball Liga heeft als basisdoelstellingen de promotie van Baseball en Softball in alle Vlaamse provincies en het creëren van mogelijkheden voor jongeren en volwassenen om deel te nemen aan Baseball en Softball.

 

 

 

Visie

De werking van VBSL baseert zich op vier pijlers:

 

  1. ONDERSTEUNING: VBSL wil de baseball- en softballclubs zo optimaal mogelijk ondersteunen in hun werking.
  2. PROMOTIE: Via een open houding voor vernieuwende ideeën en een actieve samenwerking met verschillende partners wil VBSL zijn promotiebeleid verder uitbouwen.
  3. COMPETITIE: Zowel op Vlaams, nationaal en internationaal niveau wil VBSL, kwaliteitsvolle competities aanbieden aan de aangesloten clubs en leden met als drijvende krachten spelvreugde en fair play.
  4. ALLES KAN BETER

De Vlaamse Baseball en Softball Liga wil haar basisdoelstellingen bereiken door hier in team aan te werken.

Dit “in team werken” gebeurt zowel op het veld, naast het veld als achter de schermen.

- STRUCTUUR -

Organigram

Statuten VBSL vzw

Reglementen

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur - Profiel & Competenties

Contact

VBSL Raad van Bestuur

- BELEID -

In het kader van de erkenning en subsidiëring door de Vlaamse Overheid en om een doelgerichte en efficiënte werking te garanderen stelde de Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw in de loop van 2020 het VBSL beleidsplan 2021-2024 op. Dit conform de geldende decretale verplichtingen.

Het beleidsplan werd op de AV van 20 november 2020 toegelicht aan de clubs en goedgekeurd.

Beleidsplan

Actieplan

Begroting

Jaarverslagen