Vergaderingen en verslagen

Vergaderingen van VBSL bestuur en commissies zijn op uitnodiging.
Vergaderverslagen van VBSL bestuur- en commissievergaderingen alsmede de ALV zijn openbaar voor onze leden.

Contact

VBSL coördinator

Laura Vanbecelaere

VBSL Bestuur

- Vergaderverslagen RVB 2017 -

2017

- Algemene Vergaderingen VBSL -

2016

2015

Icon
Algemene Vergadering 2015 11
Icon
Algemene Vergadering 2015 03

2014

Icon
Algemene Vergadering 2014 11
Icon
Algemene Vergadering 2014 03
Icon
Algemene Vergadering 2014 02

2013

Icon
Algemene Vergadering 2013 11
Icon
Algemene Vergadering 2013 08

Interne Vergaderverslagen

Reguliere vergaderverslagen van VBSL bestuur- en commissievergaderingen zijn openbaar voor onze leden.
De officiële clubvertegenwoordigers kunnen hieronder indien nodig niet-openbare / interne vergaderverslagen opvragen:

voor overige verslagen zie ook: