Vergaderingen en verslagen

Vergaderingen van VBSL bestuur en commissies zijn op uitnodiging.
Vergaderverslagen van VBSL bestuur- en commissievergaderingen alsmede de ALV zijn openbaar voor onze leden.

Contact

VBSL coördinator

Laura Vanbecelaere

VBSL Bestuur

- Vergaderverslagen RVB 2018 -

RVB 2018 01

Icon
Verslag RVB 01 2018

RVB 2018 02

Icon
Verslag RVB 02 2018

RVB 2018 04

Icon
Verslag RVB 04 2018

- Algemene Vergaderingen VBSL -

2017

Icon
Algemene Vergadering 2017 03

2017

Icon
Algemene Vergadering 2017 12

2016

Icon
Algemene Vergadering 2016 11

2016

Icon
Algemene Vergadering 2016 03

2015

Icon
Algemene Vergadering 2015 11

2015

Icon
Algemene Vergadering 2015 03

2014

Icon
Algemene Vergadering 2014 11

2014

Icon
Algemene Vergadering 2014 03

2014

Icon
Algemene Vergadering 2014 02

2013

Icon
Algemene Vergadering 2013 11

2013

Icon
Algemene Vergadering 2013 08

Interne Vergaderverslagen

Reguliere vergaderverslagen van VBSL bestuur- en commissievergaderingen zijn openbaar voor onze leden.
De officiële clubvertegenwoordigers kunnen hieronder indien nodig niet-openbare / interne vergaderverslagen opvragen:

voor overige verslagen zie ook: