Op deze pagina trachten we alle beschikbare informatie te bundelen over de Corona pandemie en de activiteiten van de Vlaamse Baseball en Softball Liga.

Update 3 september

Hieronder geven we een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 1 september op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 20 augustus 2021 en het federaal ministerieel besluit van 25 augustus 2021. We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en sturen bij indien nodig.

Situatie vanaf 1 september

Vanaf 1 september vervallen alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten volledig. Er blijven alleen nog enkele controlerende maatregelen voor publiek en voor beheerders van sportinfrastructuur over. We sommen ze hier voor je op.

 

Publiek

 • Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft (vanaf 1 oktober wordt dit indoor 500 en outdoor 750 personen).
 • Bij meer publiek heb je als organisator twee opties:
  • Je werkt zonder Covid Safe Ticket
   • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en handhygiëne blijven behouden
   • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als je op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken.
   • Je moet goedkeuring vragen aan je lokaal bestuur: je vult een CERM-scan in en indien indoor ook een CIRM-scan
   • Het maximum toegelaten publiek is beperkt tot 3.000 personen indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 personen outdoor
   • Via een CIRM-scan kan je van deze maximum aantallen afwijken indien je je publiek in compartimenten tot max. 30% van de tribunecapaciteit kan laten plaatsnemen.
  • Je werkt met een Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)
   • Voor deze ‘massa-evenementen’ heb je de toestemming van je lokale bestuur nodig
   • Je hoeft geen beperkende maatregelen op te leggen
   • Het publiek is beperkt tot maximum 75.000 personen
  • Kinderen tot 12 jaar moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.
  • Je bent als organisator NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

 

Indoor infrastructuur

 • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 • Volgens het federale MB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle gemeenschappelijke ruimtes waar meerdere mensen samenkomen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
  • Er geldt een overgangsperiode voor het toezicht/controle op deze maatregel tot 1 november 2021.
  • De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.
  • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan.
  • Het federale MB verplicht uitbaters van fitnesscentra om een bijkomend alarmniveau in te stellen van 1200 ppm. Indien dit alarmniveau wordt overschreden, moet je je infrastructuur tijdelijk sluiten tot het CO2 niveau onder de 900 ppm is gedaald.
  • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • Uitzondering: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen voor sportruimtes met een oppervlakte van minstens 400 m2, een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die open kunnen. Deze ruimtes moeten wel beschikken over een actieplan ventilatie, zoals geduid in het basisprotocol sport en corona.

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

 

In het basisprotocol Sport en Corona vind je extra duiding bij deze maatregelen. De update van het basisprotocol plaatsen we ten laatste maandag online. Het basisprotocol is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die we hanteerden, vervallen.

 

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere  federale maatregelen.

Update 25 juni

Hier vind je een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 27 juni op basis van de beslissingen die het Overlegcomité nam op 18 juni 2021 en het federaal ministerieel besluit van 23 juni dat daarop volgde. We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en sturen bij indien nodig.

 

Vanaf 27 juni gelden volgende richtlijnen (raadpleeg het basisprotocol sport en corona voor een volledig overzicht):

 • Er kan opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband;
 • Enkel voor de deelnemers aan sportkampen geldt nog een limiet, vanaf 25 juni is dit maximum 100 deelnemers, vanaf 30 juli is dit maximum 200 deelnemers
 • De densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur zijn niet langer verplicht. Ze kunnen wel een nuttige beheersmaatregel zijn, indien de indoor infrastructuur over beperkte ventilatiemogelijkheden beschikt.
 • Overnachtingen zijn toegelaten bij sportkampen
 • Cafésporten (biljart, snooker, darts, tafelvoetbal, …) in horeca-inrichtingen zijn opnieuw toegelaten (mits gebruik van mondmasker)
 • Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale ventilatie te voorzien of wanneer dit niet mogelijk is om de capaciteit te beperken. Hou bij de heropening rekening met de nodige procedures ter preventie van legionella;
 • Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -wedstrijden kunnen indien gewenst volgens het take-away principe worden georganiseerd.
 • Voorinschrijven bij sportactiviteiten wordt nog sterk aanbevolen, maar is niet langer verplicht. Zo worden daginschrijvingen bij wandel- en toertochten opnieuw mogelijk.
 • De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:
  • Minderjarige deelnemers (en g-sporters en hulpbehoevenden) aan sportactiviteiten kunnen steeds vergezeld worden door één of meerdere leden van hun huishouden, ongeacht de aard van de activiteit. Voor deze toeschouwers hoeft geen CERM of CIRM opgemaakt te worden.
  • Zonder Covid Safe Ticket
   • Binnen tot 2.000 personen (of 100% van de CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 2.000), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand
   • Buiten tot 2.500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand. Het mondmasker mag tijdelijk af wanneer men op een vaste zitplaats zit (bv. voetbalstadion).
  • Kinderen tot 12 jaar zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.
  • Organisatoren zijn NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.
  • CERM, en indien indoor ook CIRM, blijven verplicht, behalve wanneer men indoor onder de 100 en outdoor onder de 200 toeschouwers blijft.

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

VBSL - corona update 25/06

Icon
VBSL Corona Update 25/06

Update 7 juni

Op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 11 mei 2021 en het federaal ministerieel besluit van 4 juni kregen we een vooruitblik op de versoepelingen die we de komende maanden mogen verwachten.

Via deze update trachten we op basis van de beschikbare informatie een overzicht te geven van wat deze versoepelingsfases op 9 juni, 1 juli, 30 juli, 13 augustus en 1 september voor de sportsector zullen betekenen. We volgen nieuwe informatie vanuit het federale niveau op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is.

In het kort gelden volgende regels vanaf 9 juni:

Voor iedereen:

 • Indoor en outdoor sporten zijn toegelaten. Indien mogelijk geniet outdoor sporten de voorkeur.
 • Sportactiviteiten in een niet-georganiseerde context:
  • kunnen in groepen van maximaal 10 personen, conform de regels van het samenscholingsverbod. Binnen deze groep moet je dus afstand houden tijdens het sporten.
  • Conform het MB mag men afwijken van de afstandsregels in groepen van maximaal 4 personen. In deze beperkte groepen kan dus ook gesport worden met contact.
 • Sportactiviteiten in een georganiseerde context
  • kunnen doorgaan in  een sportgroep van maximaal 50 personen indoor (vanaf 25 juni max. 100 personen) of 100 personen outdoor, exclusief de begeleider(s).
  • Contact is toegestaan bij sportactiviteiten in georganiseerd verband in de mate dat dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
  • Georganiseerde sportwedstrijden (competities, tornooien, interclubs, …) zijn toegelaten, ook met contact.

 

Specifiek voor sportkampen en sportstages geldt:

 • Sportkampen voor kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
 • Groepen van max 50 personen tot en met 24 juni (100 personen vanaf 25 juni), exclusief begeleiders
 • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven nergens afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen. Personen vanaf 13 jaar kunnen ook sporten met contact voor zover de nodig is door de aard van de sport.
 • Begeleiding draagt mondmaskers
 • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod
 • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk tot en met 24 juni, dit kan wel vanaf 25 juni


De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd.

 

Publiek is toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • Bij sporttrainingen en wedstrijden kan steeds tot 1 persoon per deelnemer indien het gaat om deelnemers tot 18 jaar (indien van het zelfde huishouden), bij g-sporters of bij hulpbehoevenden. Dit kan zonder CERM of CIRM.
 • Indoor, indien zittend, tot 200 personen (of 75% van CIRM indien dit lager is dan 200)
 • Outdoor, staand of zittend, tot 400 personen

 

Algemeen geldt:

 • De richtlijnen voor LO-lessen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
 • Indoor sportinfrastructuren mogen enkel open tussen 5u en 23u30.
 • Zwembaden mogen open, inclusief recreatiezones en subtropische zwembaden. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het  strikt toe.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij prof- en topsport, sportkampen en zwembaden. Watersporters die na het sporten droge kledij moeten aantrekken kunnen op individuele basis gebruik maken van een kleedkamer (douches blijven gesloten).
 • Sportkantines kunnen openen volgens de richtlijnen in het protocol voor de horeca. Meer info vind je op de website website heropstarthoreca.be.
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

 

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen.

Vooruitblik op mogelijke versoepelingen

Vooruitblik op mogelijke versoepelingen op basis van de voorlopige communicatie vanuit het federale niveau na het overlegcomité van 11 mei (onder voorbehoud van gunstige corona-cijfers en eventuele wijzingen in de federale richtlijnen). Het verwachte federale MB zal hierbij mogelijks nog extra modaliteiten opleggen. Wij verduidelijken deze in een update van het basisprotocol sport en corona en de onderliggende protocollen van zodra dit MB beschikbaar is.

 • 1 juli
  • De resterende beperkingen op sportactiviteiten worden opgeheven
  • De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:
   • Binnen tot 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand
   • Buiten tot 2.500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand
  • Vanaf 25 juni: Sport- en jeugdkampen kunnen voor maximaal 100 personen, overnachting is toegelaten.
 • 30 juli
  • De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:
   • Binnen tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand
   • Buiten tot 5.000 personen, met mondmasker en op een veilige afstand
 • 13 augustus
  • Massa-(sport)evenementen zijn buiten opnieuw toegelaten. Deelname gelinkt aan voorleggen vaccinatieattest of recente negatieve PCR-test.
   • (Eventuele) publiekslimieten nog te bepalen
 • 1 september
  • Massa-(sport)evenementen zijn ook binnen opnieuw toegelaten. Deelname gelinkt aan voorleggen vaccinatieattest of recente negatieve PCR-test.
   • (Eventuele) publiekslimieten nog te bepalen
  • Geen restricties meer op jeugd- en sportkampen en sportstages

VBSL - corona update 07/06

Icon
VBSL Corona Update 7 juni

Update 7 mei

 
 

Update 6 mei 2021  – Op basis van de beslissingen die het Overleg Comité van 14 april 2021 nam, veranderen een aantal zaken vanaf 8 mei. Deze werden bekrachtigd door het MB van 7 mei 2021. We kunnen outdoor ongeacht de leeftijd sporten met contact in groepen van maximum 25 personen. We volgen nieuwe informatie vanuit het federale niveau op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is.

 

In het kort gelden volgende regels vanaf 8 mei:

Voor kinderen tot 13 jaar:

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact (oefen- en wedstrijdvormen) is toegestaan. Dit kan indoor in een groep van maximum 10 personen en outdoor in een groep van maximum 25 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 25 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 25 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Sporten in niet-georganiseerd verband kan volgens de regels van het samenscholingsverbod (max. 10 en zonder contact).
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende sportgroepen of clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de richtlijnen als volgt:

 • Outdoor sportactiviteiten met maximum 10 personen in niet-georganiseerd verband zijn toegestaan, op voorwaarde dat de afstandsregels (1,5m) steeds worden gerespecteerd en volgens de regels op het samenscholingsverbod.
  Outdoor sportactiviteiten in georganiseerd verband zijn mogelijk met maximum 25 personen, met contact en exclusief begeleiders.
 • In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 25 personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan. In niet-georganiseerd verband volgt men de regels van het samenscholingsverbod.  

Specifiek voor sportkampen geldt:

 • sportkampen voor kinderen tot 13 jaar (°2008) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
  • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders.
  • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen. 
  • Kinderen hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen.
  • Begeleiding draagt mondmaskers. 
  • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
  • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
  • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan.
  • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
  • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd. 

 • sportkampen voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot 19 jaar (°2002) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
  • Groepen van max. 25 personen (exclusief begeleiders).
  • Outdoor sporten met contact toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Indoor sporten niet toegestaan.
  • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
  • Begeleiding draagt mondmaskers.
  • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
  • Indoor lunchen is niet mogelijk. Kleedkamergebruik is toegestaan indien noodzakelijk en wordt tot strikte minimum beperkt. De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen worden hierbij strikt opgevolgd.
  • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
  • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd. 

 

Algemeen geldt:

 • Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 25/10 personen toegestaan. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe. 
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden. 
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van de bevoegde minister
 • Publiek is indoor voorlopig niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter. Outdoor is publiek toegelaten bij evenementen en (top)sportwedstrijden (zittend en max. 50). Van zodra amateurwedstrijden opnieuw kunnen, kan dus ook opnieuw publiek (enkel outdoor, zittend en max. 50 personen). Een datum voor de heropstart van amateursportwedstrijden, wordt normaliter beslist op het Overlegcomité van 11 mei.
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing.
 • Vanaf 26 april zullen enkele proef- en pilootevenementen worden geselecteerd in functie van het toelaten van publiek.

 

Vooruitblik op eventuele versoepelingen (onder voorbehoud van gunstige corona-cijfers en eventuele wijzingen in de federale richtlijnen):

 • X juni
  • Uitbreiding van het maximum aantal personen dat een georganiseerde outdoor sportactiviteit mag bijwonen
  • Openstellen van indoor sportinfrastructuur (inclusief fitness)
  • Vanaf 25 juni kunnen de zomersportkampen opnieuw. Hier maakt men grotendeels gebruik van bestaande draaiboeken

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

 

Voor de meest actuele informatie wijzen we jullie door naar volgende site: Sport Vlaanderen

VBSL - corona update 07/05

Icon
VBSL Corona update - 7 mei

Update 26 april

Update 26 april 2021  – via deze weg willen we jullie een korte update geven over het overlegcomité dat plaatsvond op woensdag 14/04 en vrijdag 23/04

Op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 14 april 2021 en vrijdag 23 april 2021, blijven de meeste coronamaatregelen voor sport ook na 26 april nog dezelfde.

Enkel voor personen vanaf 19 jaar, wordt het toegelaten maximum aantal personen in een sportgroep verhoogd van 4 naar 10 vanaf 26 april, ten gevolge van de aanpassingen in het samenscholingsverbod.

We volgen nieuwe informatie vanuit het federale niveau op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is. 

Download (PDF, 193KB)


In het kort gelden volgende regels vanaf 26 april:

Voor kinderen tot 13 jaar:

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact (oefen- en wedstrijdvormen) is toegestaan. Indoor en outdoor kan dit in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen. 
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende sportgroepen of clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de richtlijnen als volgt:

 • outdoor sportactiviteiten, trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) is toegestaan, op voorwaarde dat de afstandsregels (1,5m) steeds worden gerespecteerd en volgens de regels van het samenscholingsverbod. 
 • In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan. 

Mogelijke versoepelingen voor sport, onder voorbehoud, op 8 mei.

We moeten dit nog bevestigd zien in de MB’s, FAQ's, protocollen en in komende overlegcomités:

 • Buitenactiviteiten in georganiseerd verband (sportclubs) mogen voor groepen tot max. 25 personen voor alle leeftijden maar zonder publiek.
  • Mogelijk toelating om vanaf deze datum ook wedstrijden/competitie te organiseren (maar dus nog niet zeker), vanuit de sportsector zal men bij competitie outdoor vragen om geen beperking in aantal deelnemers in wedstrijden te formuleren om alle sporten de kans te bieden om outdoor competities te kunnen organiseren.)
 • Evenementen, culturele voorstellingen en erediensten tot max. 50 personen


We zullen trachten de competities zo spoedig mogelijk op te starten van zodra dit mogelijk wordt, hiervoor zullen we spoedig dan ook verder communiceren.

Voor de meest actuele informatie wijzen we jullie door naar volgende site: Sport Vlaanderen

VBSL - corona update 26/04

Icon
VBSL Corona update - 26 april

Update 16 april

Update 16 april 2021  – via deze weg willen we jullie een korte update geven over het overlegcomité dat plaatsvond op woensdag 14/04.

Het overlegcomité bracht ons wat extra perspectief naar de toekomst toe, echter is er ruimte voor interpretatie binnen de aangekondigde maatregelen, we wachten dan ook het ministerieel besluit af alvorens we onze protocollen aanpassen.

 

Vandaag blijft het huidige protocol gelden:

 

Download (PDF, 194KB)

 

Mogelijke versoepelingen voor sport, onder voorbehoud, op 26 april.

We moeten dit nog bevestigd zien in de MB’s en in komende overlegcomité:

 • Outdoor trainingsgroep voor alle leeftijden naar max. 10 personen, wat de trainingsmogelijkheden voor senioren zou vergroten.
  • Voor +18 jarigen zou men in deze terugkeren naar de situatie die op 8 maart van kracht was, wat wil zeggen outdoor max. 10 personen (incl. begeleiding) met inachtname van afstandsregels.

 

Mogelijke versoepelingen voor sport, onder voorbehoud, op 8 mei.

We moeten dit nog bevestigd zien in de MB’s en in komende overlegcomité:

 • Buitenactiviteiten in georganiseerd verband (sportclubs) mogen voor groepen tot max. 25 personen voor alle leeftijden maar zonder publiek.
  • Mogelijk toelating om vanaf deze datum ook wedstrijden/competitie te organiseren (maar dus nog niet zeker), vanuit de sportsector zal men bij competitie outdoor vragen om geen beperking in aantal deelnemers in wedstrijden te formuleren om alle sporten de kans te bieden om outdoor competities te kunnen organiseren.)
 • Evenementen, culturele voorstellingen en erediensten tot max. 50 personen

 

Volgende week vrijdag komt opnieuw een overlegcomité samen waar ze dieper zouden ingaan op sport, cultuur en jeugd en vermoedelijk de algemene protocollen vastleggen.

Vanuit VBSL hopen we dan ook snel met meer verduidelijking te kunnen komen van zodra er uit deze overlegmomenten meer informatie komt.

 

We zullen trachten de competities zo spoedig mogelijk op te starten van zodra dit mogelijk wordt, hiervoor zullen we spoedig dan ook verder communiceren.

 

 

Voor de meest actuele informatie wijzen we jullie door naar volgende site: Sport Vlaanderen

 

VBSL - corona update 25/03

Icon
Update Corona 25 maart

Update 25 maart

Update 24 maart 2021  – Op basis van de persconferentie na het Overleg Comité van 24 maart 2021 blijven de meeste maatregelen voor sport zoals aangekondigd op 22 maart gelijk. Enkel voor personen vanaf 19 jaar, wordt het toegelaten maximum aantal personen in een sportgroep gereduceerd van 10 naar 4 vanaf 27 maart. We volgen nieuwe informatie vanuit het federale niveau (federaal MB, federale FAQ) op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is.

In het kort:

Voor kinderen tot 13 jaar:

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan. Indoor en outdoor kan dit in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de richtlijnen als volgt:

 • outdoor sportactiviteiten, trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) is toegestaan, op voorwaarde dat de afstandsregels (1,5m) steeds worden gerespecteerd. Vanaf 27 maart is dit maximum 4 personen.
 • In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan. Vanaf 27 maart is dit maximum 4 personen.

Specifiek voor sportkampen tijdens de paasvakantie geldt:

 • sportkampen voor kinderen tot 13 jaar (°2008) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
  • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders.
  • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen.
  • Kinderen hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen.
  • Begeleiding draagt mondmaskers.
  • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
  • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
  • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan.
  • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
  • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd.

 • sportkampen voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot 19 jaar (°2002) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
  • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders).
  • Outdoor sporten met contact toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Indoor sporten niet toegestaan.
  • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
  • Begeleiding draagt mondmaskers.
  • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
  • Indoor lunchen is niet mogelijk. Kleedkamergebruik is toegestaan indien noodzakelijk en wordt tot strikte minimum beperkt. De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen worden hierbij strikt opgevolgd.
  • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
  • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd. 

 

Algemeen geldt:

 • Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden.
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van de bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing.

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

 

De Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw heeft alvast een vertaling gemaakt van dit MB en de invloed die dit heeft op de beoefening van Baseball en Softball, deze kan je hieronder vinden.

 

Download (PDF, 194KB)

 

Voor de meest actuele informatie wijzen we jullie door naar volgende site: Sport Vlaanderen

 

VBSL - corona update 25/03

Icon
Update Corona 25 maart

Update 22 maart

Update 22 maart 2021  – Hieronder vind je de basisregels en de aangepaste protocollen voor sportactiviteiten vanaf 22 maart. Deze informatie is gebaseerd op de beslissingen van de persconferentie na het Overlegcomité van 19 maart 2021 en van het federale niveau (federaal Ministerieel Besluit en federale veel gestelde vragen).

In het kort:

Voor kinderen tot 13 jaar:

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan. Indoor en outdoor kan dit in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de richtlijnen als volgt:

 • outdoor sportactiviteiten, trainingen of outdoor sportlessen volgen met maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan. Deze regel geldt voor alle outdoor activiteiten voor volwassenen binnen de samenscholingsregels die van kracht zijn voor de hele maatschappij.
 • In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan.

Specifiek voor sportkampen tijdens de paasvakantie geldt:

 • sportkampen voor kinderen tot 13 jaar (°2008) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
  • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders.
  • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen.
  • Kinderen hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen.
  • Begeleiding draagt mondmaskers.
  • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
  • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
  • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan.
  • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
  • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd.

 • sportkampen voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot 19 jaar (°2002) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
  • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders).
  • Outdoor sporten met contact toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Indoor sporten niet toegestaan.
  • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
  • Begeleiding draagt mondmaskers.
  • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
  • Indoor lunchen is niet mogelijk. Kleedkamergebruik is toegestaan indien noodzakelijk en wordt tot strikte minimum beperkt. De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen worden hierbij strikt opgevolgd.
  • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
  • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd. 

 

Algemeen geldt:

 • Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden.
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van de bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing.

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

 

 

De Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw heeft alvast een vertaling gemaakt van dit MB en de invloed die dit heeft op de beoefening van Baseball en Softball, deze kan je hieronder vinden.

 

Download (PDF, 194KB)

 

Voor de meest actuele informatie wijzen we jullie door naar volgende site: Sport Vlaanderen

 

VBSL - corona update 22/03

Icon
Update Corona 22 maart

Update 8 maart

Update 8 maart 2021  – Op basis van het ministerieel besluit van 7 maart 2021 zijn dit de basisregels voor sportactiviteiten vanaf 8 maart. We volgen nieuwe informatie vanuit het federale niveau (federale FAQ) op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is.

De voornaamste wijzigingen die ingaan op 8 maart zijn dat wat voorheen kon met maximum 4 personen, nu kan met maximum 10 personen. Outdoor activiteiten in georganiseerde context voor kinderen tot 13 jaar kunnen nu met 25 personen.

In het kort:

Voor kinderen tot 13 jaar:

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan. Indoor kan dit in een groep van maximum 10 personen, outdoor kan dit met maximum 25 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de richtlijnen als volgt:

 • outdoor sportactiviteiten, trainingen of outdoor sportlessen volgen met maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan. Deze regel geldt voor alle outdoor activiteiten voor volwassenen binnen de samenscholingsregels die van kracht zijn voor de hele maatschappij.
 • In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan.

Algemeen geldt:

 • Sportkampen in de paasvakantie zullen, onder voorbehoud, mogelijk zijn voor jongeren tot en met 18 jaar in groepen tot maximaal 25 personen. Overnachting is toegelaten. Organisatoren van sportkampen volgen strikt het Protocol voor sportkampen voor kinderen op. Deze regels worden normaal bevestigd in een nieuw MB dat in de loop van de week van 8 maart zal gepubliceerd worden. We passen het protocol sportkampen zo snel mogelijk aan dat nieuwe ministerieel besluit aan.
 • Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden.
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van de bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing.

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

 

 

De Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw heeft alvast een vertaling gemaakt van dit MB en de invloed die dit heeft op de beoefening van Baseball en Softball, deze kan je hieronder vinden.

 

Download (PDF, 190KB)

 

 

Voor de meest actuele informatie wijzen we jullie door naar volgende site: Sport Vlaanderen

 

VBSL - corona update 08/03

Icon
Update Corona 8 maart

Update 29 januari

Update 2januari 2021  – In de strijd tegen COVID-19 zijn ook voor de sportsector in Vlaanderen strenge regels van kracht. Deze regels zijn in lijn met de laatst genomen beslissingen van de federale regering en treden in werking vanaf 1 februari. 

In het kort:

Voor kinderen tot 13 jaar:

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) blijven de richtlijnen ongewijzigd:

 • outdoor trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum vier personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan.
 • In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum vier personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan.

Algemeen geldt:

 • Voor sportkampen tot en met 13 jaar zijn enkel in de week van de krokusvakantie (van 13/2/2021 tot 21/2/2021) groepen tot maximum 25 personen toegestaan. Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden moeten het protocol voor zwembadexploitanten strikt toepassen. We passen het protocol zo snel mogelijk aan aan de huidige geldende maatregelen.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden.
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van de bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

 

De Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw heeft alvast een vertaling gemaakt van dit MB en de invloed die dit heeft op de beoefening van Baseball en Softball, deze kan je hieronder vinden.

 

Download (PDF, 250KB)

 

 

Voor de meest actuele informatie wijzen we jullie door naar volgende site: Sport Vlaanderen

 

VBSL - corona update 29/01

Icon
VBSL Corona update 29/01/2021

Update 1 december

Update 1 december – In de strijd tegen COVID-19 zijn ook voor de sportsector in Vlaanderen strenge regels van kracht. Deze regels zijn in lijn met het laatste ministeriële besluit van de federale regering van 27 november.

Het ministeriële besluit van de federale regering geeft een opening voor de outdoor georganiseerde sport voor personen vanaf 13 jaar (geboortejaar 2007 of vroeger), deze kunnen voortaan ook aan outdoor georganiseerde sport (trainingen, lessen), beoefenen voor zolang de groepsgrootte van max. 4 personen incl. begeleider niet wordt overschreden.

 

Opgelet: de grenzen van de geboortejaren hieronder vermeld, verschuiven met ingang van 1 januari 2021. 2008 wordt 2009, 2007 wordt 2008, …

 

In het kort:

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden, behalve:
  • voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later). Zij mogen:
   • outdoor en indoor sporten en sportwedstrijden tussen sportgroepen houden.
   • op sportkamp met groepen niet groter dan 50 deelnemers (inclusief de begeleiders). Voor alle sportkampen moet je toelating hebben van de gemeente en overnachtingen zijn niet mogelijk.
  • voor personen vanaf 13 jaar indien ze zich houden aan strikte voorwaarden:
   • outdoor sportlessen en -trainingen met maximum vier personen zijn toegestaan als ze georganiseerd zijn door een club of vereniging. Een van die vier personen is altijd een meerderjarige trainer of begeleider.
   • Uitzonderingen op de regel van vier zijn enkel mogelijk in het kader van onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs. Die richtlijnen vind je terug op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
  • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:
   • alleen of met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
   • of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m
   • met een privétrainer (die zijn lopende individuele activiteiten van voor 1 november verderzet). Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met maximum 3 klanten (samenscholing van max. 4) en met 1,5m afstand.
  • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open voor iedereen. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden moeten het protocol voor zwembadexploitanten strikt toepassen.
  • fitnesscentra en bowlingzalen blijven gesloten, ook voor kinderen.
  • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn en in de zwembaden die open mogen.
  • Sportkantines blijven gesloten
  • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister
  • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

 

Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie of gemeente.

 

De Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw heeft alvast een vertaling gemaakt van dit MB en de invloed die dit heeft op de beoefening van Baseball en Softball, deze kan je hieronder vinden.

 

Download (PDF, 233KB)

 

 

Voor de meest actuele informatie wijzen we jullie door naar volgende site: Sport Vlaanderen

 

VBSL - corona update 1/12

Update 5 november

Update 5 november – In de strijd tegen COVID-19 zijn ook voor de sportsector in Vlaanderen strenge regels van kracht. Deze regels zijn in lijn met het laatste ministeriële besluit van de federale regering van 1 november.

Het ministeriële besluit van de federale regering geeft een opening voor de indoor sportbeoefening van de kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later), deze kunnen alsnog de indoor sportactiviteiten beoefening mits de toelating van de lokale overheid.

 

Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie of gemeente.

 

In het kort:

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verbodenbehalve:
  • outdoor voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later)
  • indoor voor sportactiviteiten, -stages en -kampen die georganiseerd of toegelaten zijn door de gemeente en dat voor kinderen tot 13 jaar
  • de lessen LO in het leerplichtonderwijs (tot 13 jaar)
  • voor een privétrainer die zijn activiteiten verderzet. Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met maximum 3 klanten (samenscholing van max. 4) en met respect voor de afstandsregels van 1,5m tijdens de activiteiten.
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:
  • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
  • of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m
 • Zwembaden, fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten, ook voor kinderen
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn
 • Sportkantines blijven gesloten
 • Sportkampen enkel voor kinderen tot 13 jaar en na goedkeuring van het lokaal bestuur. Overnachtingen zijn verboden
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

Opgelet, lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

De Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw heeft alvast een vertaling gemaakt van dit MB en de invloed die dit heeft op de beoefening van Baseball en Softball, deze kan je hieronder vinden.

Download (PDF, 230KB)

 

Momenteel worden alle protocollen van een update voorzien,

voor de meest actuele informatie wijzen we jullie door naar volgende site: Sport Vlaanderen

 

VBSL - update 5/11

Icon
VBSL Corona update 5/11

Update 29 oktober - Alarmfase 4 voor de sportsector

In de strijd tegen COVID-19 zijn ook voor de sportsector in Vlaanderen strenge regels van kracht en dat vanaf donderdag 29 oktober om 00u (en dus niet vanaf vrijdag 30 oktober zoals eerder gecommuniceerd).

Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie of gemeente.

 

In het kort:

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen…) is verbodenbehalve outdoor voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later)
 • Indoor sporten is verboden, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn of voor de lessen LO in het leerplichtonderwijs (tot 13 jaar).
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:
  • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
  • of met maximum 4 personen en dat altijd met afstand van 1,5m
 • Zwembaden, fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten, ook voor kinderen
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor Kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn of LO-lessen hebben op school. Zij mogen gebruik maken van kleedkamers (geen douches!)
 • Sportkantines blijven gesloten
 • Sportkampen enkel voor kinderen tot 13 jaar en na goedkeuring van het lokaal bestuur. Overnachtingen zijn verboden
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

 

De Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw heeft alvast een vertaling gemaakt van de alarmfase 4 en de invloed die dit heeft op de beoefening van Baseball en Softball, deze kan je hieronder vinden.

Download (PDF, 225KB)

 

Momenteel worden alle protocollen van een update voorzien,

voor de meest actuele informatie wijzen we jullie door naar volgende site: Sport Vlaanderen

 

VBSL - alarmfase 4

Icon
VBSL Corona Update 29/10

Update 23 oktober - Alarmfase 4 voor de sportsector

Vanaf vrijdag 23 oktober geldt in Vlaanderen alarmfase 4. Die is voorlopig afgekondigd tot en met 19 november. Tegen die datum herwerken we de kleurcodes en de protocollen die gelden in de sport.

 

Tot 19 november gelden deze regels voor de sport:

 

In georganiseerd verband

 • Outdoor sporten
  • t.e.m. 18jaar (°2002 of later): sporten met contact, wedstrijden zijn toegelaten;
  • 18+ (°2001 of vroeger): contact binnen de eigen sportgroep kan, wedstrijden zijn niet toegelaten, altijd 1,5m afstand bewaren tot andere sportgroepen;

 

 • Indoor sporten
  • t.e.m. 12jaar (°2008 of later): sporten met contact, wedstrijden zijn toegelaten
  • 13+ t.e.m. 18jaar (°2002 of later): altijd 1,5m afstand, ook bij wedstrijden
  • 18+ (°2007 of vroeger): altijd 1,5m afstand bewaren, wedstrijden zijn niet toegelaten
  • Zwembaden zijn open, voor 12+ kan zwemmen alleen met 1,5 m afstand
  • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve in zwembaden
  • Publiek is niet toegelaten bij wedstrijden, behalve één gezinslid bij amateurjongerenwedstrijden (jongeren t.e.m. 18 jaar °2002 of later) of één begeleider bij een G-sporter
  • Publiek is niet toegelaten bij trainingen, behalve voor medische begeleiding of bij begeleiding van kleuters

 

De Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw heeft alvast een vertaling gemaakt van de alarmfase 4 en de invloed die dit heeft op de beoefening van Baseball en Softball, deze kan je hieronder vinden.

Download (PDF, 285KB)

 

Momenteel worden alle protocollen van een update voorzien,

voor de meest actuele informatie wijzen we jullie door naar volgende site: Sport Vlaanderen

 

VBSL - alarmfase 4

Icon
VBSL en alarmfase 4

Update 13 oktober - Code Oranje voor de sportsector

Vanaf woensdag 14 oktober schakelt de sportsector in heel Vlaanderen over naar code oranje.

Concreet betekent code oranje voor de sportsector:

 • dat indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden, voor iedereen ouders dan 12 jaar, tijdelijk verboden zijn;
 • dat alle kleedkamers sluiten, behalve in zwembaden.

De Vlaamse minister van Sport Ben Weyts nam deze beslissing op vraaf van en in overleg met de sportsector.
"We roepen iedereen op om de veiligheidsmaatregelen langs het veld maximaal te respecteren, zodat de sportactiviteiten op het veld kunnen blijven doorgaan. Als de situatie verder verslechtert, dan zullen we ook de kantines moeten sluiten en het publiek moeten weren", aldus minister Weyts.

 

De Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw heeft alvast een vertaling gemaakt van de code oranje en de invloed die dit heeft op de beoefening van Baseball en Softball, deze kan je hieronder vinden.

 

Download (PDF, 232KB)

 

Daarnaast zijn er de algemeen geldende sportprotocollen voor de sportsector, hieronder kunnen jullie steeds de meest actuele versies terugvinden.

De meest recente versies van de  geldende protocollen kan je terugvinden via volgende link: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

Hierbij alvast de opgemaakte documenten

 

Deze protocollen worden regelmatig van een update voorzien, hou deze dus ook in het oog.

 

 

VBSL - code oranje

Icon
VBSL - code oranje

Update 1 september - kleurcodes in de sport

Op 26 augustus 2020 bereikten de ministers voor Sport van de drie Gemeenschappen een akkoord over de concrete invulling van de kleurencodes groen, geel, oranje en rood. Zo hebben we als sportsector uitgewerkte plannen voor sportbeoefening vandaag en voor als de situatie zou verslechteren.

Via de kleurencodes wil de Vlaamse sportsector de sportbeoefening en de sportcompetities maximaal vrijwaren. De kleurencodes werden aan de federaties en de lokale besturen bezorgd. Zo hoopt de sportsector eenvormigheid te krijgen in de beslissingen van de lokale besturen, als er lokaal tijdelijk strengere maatregelen worden ingesteld.

De klankbordgroep voor de sport bestaande uit de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen, de FitnessOrganisatie, Sport Vlaanderen samen met de minister van Sport Ben Weyts hebben nu de leidraad voor code geel opgesteld.

Ook de protocollen werden aangepast aan code geel. De komende week maakt men ook werk van de uitwerking van een leidraad voor code oranje en rood, al hopen we dat deze niet gebruikt moeten worden. 

Met een leidraad voor code geel - die van kracht wordt op 1 september - willen we federaties, clubs, sportcentra, evenementorganisatoren en alle andere instanties en mensen die sport aanbieden, op welke manier dan ook, duidelijkheid verschaffen over de fase waarin we ons bevinden. Met de protocollen willen we alle betrokken partijen begeleiden bij een verantwoorde en veilige heropstart van hun sportactiviteiten.

 

De meest recente versies van de  geldende protocollen kan je terugvinden via volgende link: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

Hierbij alvast de opgemaakte documenten

 

Deze protocollen worden regelmatig van een update voorzien, hou deze dus ook in het oog.

 

 

Update Safe@bat 1 juli

Icon
Safe@Bat protocol update 1 juli

Affiche Safe@Bat 1 juli blauw

Icon
Affiche Safe@Bat 1 juli blauw

Affiche Safe@Bat 1 juli wit

Icon
Affiche Safe@Bat 1 juli wit

Protocol wedstrijden Baseball Softball

Icon
Protocol organisatie wedstrijden Baseball en Softball

Start fase 4 van het afbouwplan vanaf 1 juli

De nationale veiligheidsraad van woensdag 22 juli zette het licht verder op groen om vanaf 1 juli FASE 4 van het afbouwplan te activeren.

 

Voor ons als Base- en Softballclubs wil dit zeggen dat we vanaf 1 juli enkele nieuwe stappen kunnen nemen.

Zo kunnen de “competities” hervatten en is er tijdens het spelen geen beperken op contact, waardoor een “normale” sportbeoefening weer mogelijk is.

 

Vanuit VBSL hebben we in tussentijd werk gemaakt van de update van de protocollen om de volgende fase vanaf 1 juli in te gaan.

Via deze weg bezorgen we jullie dan ook:

 • Update Safe@Bat protocol
 • Protocol organiseren van Baseball en Softball wedstrijd
 • Affiches Safe@Bat update 1 juli

 

Daarnaast maakte de overheid in samenwerking met de sector en sport vlaanderen ook heel wat protocollen en gedragscodes op.

Deze kan je terugvinden via volgende link: https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

Hierbij alvast de opgemaakte documenten

 

Deze protocollen worden regelmatig van een update voorzien, hou deze dus ook in het oog.

 

 

Update Safe@bat 1 juli

Icon
Safe@Bat protocol update 1 juli

Affiche Safe@Bat 1 juli blauw

Icon
Affiche Safe@Bat 1 juli blauw

Affiche Safe@Bat 1 juli wit

Icon
Affiche Safe@Bat 1 juli wit

Protocol wedstrijden Baseball Softball

Icon
Protocol organisatie wedstrijden Baseball en Softball

Start fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni

Op woensdag 3 juni, nam de nationale veiligheidsraad volgende beslissingen met betrekking tot Corona en beoefening van sport - clubactiviteiten.

Bij deze maatregelen vertrekt men vanuit een nieuw standpunt: Vanaf heden is vrijheid de regel en wat niet mag de uitzondering.

Eerst en vooral zijn er wat betreft het individuele gedrag zes gouden regels:

 1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen;
 4. De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
 5. Het is mogelijk om wekelijks met 10 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 10 personen mogen elke week veranderen;
 6. Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant);
 7. Georganiseerde sport- en nu ook culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.

 

Specifieke regelgeving betreffende de sportsector:

Vanaf 8 juni kunnen de contactloze sportactiviteiten worden hervat, indoor en outdoor, amateur of professioneel, competitie en training. Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen.

Maar:

 • Contactsporten (bv. judo, boksen, voetbal enz.) moeten altijd beperkt blijven tot “contactloze” trainingen;
 • Wat de sportfaciliteiten betreft, zullen de protocollen ook moeten worden gevolgd. Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn;
 • Zwembaden, sauna’s en wellnesscentra moeten in dit stadium gesloten blijven.

Nog wat de sport betreft, is alles vanaf 1 juli weer toegestaan, op voorwaarde dat de protocollen worden nageleefd.

Zowel in de culturele sector als de sportsector zal vanaf 1 juli een zittend publiek van maximaal 200 personen - ongeacht de grootte van de zaal - zijn toegestaan, met inachtneming van de veiligheidsafstanden en altijd met strikte naleving van de protocollen.

 

Horeca

Wens je als club je kantine te heropenen, dranken of catering aan te bieden, dit kan en mag vanaf 8 juni.

Je dient hiervoor wel de strikte regelgeving te volgen waar alle horecazaken aan gebonden zijn. Deze regels kunnen jullie terugvinden via volgende link: FOD ECONOMIE en Horeca Vlaanderen.

Eén van de maatregelen kan tegemoetkomen aan de noden van een sportkantine, met name:

"Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of rechtstaand is niet toegestaan. In zeer kleine ondernemingen uitgebaat door één persoon zonder personeel kunnen bestellingen aan de toog geplaatst worden door de referentieklant, steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen de klanten."

De meeste sportkantines hebben geen vast personeel, dus kan daar deze regel worden toegepast en kan men aan de toog bestellen mits respect van de afstandsregel.

 

Vanuit de Vlaamse Baseball en Softball liga kijken we momenteel hoe bovenstaande beslissingen impact hebben op onze competities, organisaties, protocol, ...

Hierover informeren we jullie spoedig verder.

 

We kunnen wel reeds stellen dat we streven naar een heropstart van de "competities" vanaf 1 juli.

 

 

Update Safe@bat 8 juni

Icon
Safe@Bat protocol - update 8 juni

Leidraad heropstart sport 8 juni

Icon
Leidraad heropstart sportsector

Protocol voor sportkampen - kinderen

Icon
Protocol sportkampen kinderen

Protocol voor sportkampen - volwassenen

Icon
Protocol sportkampen volwassenen

Protocol voor sportevenementen

Icon
Protocol sportevenementen

Safe @ Bat update 8 juni

Vanaf 8 juni is de 3de fase van start gegaan in de heropstart van de sportsector.

Vanuit de VBSL hebben we op basis van de beschikbare informatie ons Safe@Bat protocol van een update voorzien.

Deze geeft de mogelijkheden voor clubs, spelers, coaches mee voor de periode tussen 8 juni en 30 juni.

Op 1 juli zal, mits de huidige trend zich blijft voortzetten, opnieuw een nieuwe fase in werking treden. Een fase waarbij we als "contactsport" ook kunnen hervatten met onze sport in wedstrijdvormen. Wanneer we dichter bij deze datum komen, zullen we het protocol opnieuw van een update voorzien.

 

Let’s play ball en stay safe!

#belgiumplayball

#terugaanslag

 

Download (PDF, 272KB)

 

Protocol Safe@Bat update 8 juni

Icon
Safe@Bat protocol - update 8 juni

Affiche Safe@Bat - wit - 8 juni

Icon
Affiche Safe@Bat 8 juni wit

Affiche Safe@Bat - blauw - 8 juni

Icon
Affiche Safe@Bat 8 juni blauw

Scenario heropstart VBSL Jeugdcompetities

Beslissingen Raad van Bestuur VBSL

Icon
Corona Update 1
Icon
Update Corona 5
Icon
Corona Update 2
Icon
Update Corona 6
Icon
Corona Update 3
Icon
Update Corona 7
Icon
Corona Update 4

FAQ

De door de veiligheidsraad en overheid genomen beslissingen rond het corona-virus en de invloed die deze hebben op de organisatie en de beoefening van sportactiviteiten zorgen voor heel wat vragen bij sportclubs en sporters.

 

Onze koepel, de Vlaamse Sportfederatie bouwde in samenwerking met Sport Vlaanderen een pagina waarbij er overzichtelijk antwoorden gegeven worden op veelgestelde vragen. Deze pagina wordt continu up-to-date gehouden, we verwijzen dan ook graag door naar deze pagina voor FAQ.

 

Klik op het logo hiernaast om naar de pagina te gaan.

 

Wettelijke informatie

Voor de meest actuele en officiële informatie en beslissingen wijzen we jullie door naar de officiële website www.info-coronavirus.be 

Op deze website kan je het meest actuele nieuws vinden betreffende de beslissingen genomen door de nationale veiligheidsraad.

Ook is er heel wat informatie te vinden over het virus, affiches, uithangbladen, FAQ, ...