Opleiding Regionale Official

 

Jeugdofficial: Opzet is om voor de BeeBall Majors (BBM) en Miniemen (MIN) scoren en umpen te herleiden tot de absolute basis en hierdoor de instapdrempel te verlagen en de betrokkenheid van ouders, spelers en sympathisanten te verhogen. De focus bij de jeugdofficial zal aldus liggen op een vereenvoudigde manier van scoren en de basis-skills van het umpen.

Regionale Official:
Vanaf Cadetten lijkt het VBSL aangewezen dat umpires en scorers dieper ingaan op manieren van scoren en skills.

Belangrijk om weten is dat de cursussen zullen aangestuurd worden vanuit VBSL. Hoofdreden is het efficiënter inzetten van de beperkte financiële middelen. Indien uw club tijdens het seizoen graag een cursus inricht, kan dat via de stappen hieronder aangegeven. Daar zal dan een beperkt prijskaartje (onkostenvergoeding voor de lesgever) aan vasthangen.


Hieronder vindt u informatie over:

Cursussen Regionale Official

Opleidingen Kalender

Contact

VBSL coördinator

Laura Vanbecelaere

"Opleidingen en Bijscholingen kunnen in aanmerking komen voor subsidies via het Jeugdsportfonds Louke Wouters. Het reglement hierover vindt u onder Reglement Jeugdsportfonds Louke Wouters."

Cursussen Regionale Official

Omdat de kwaliteit van baseball en softball in zeer grote mate ook afhangt van de umpires en de scorers vindt VBSL het tevens een must ook de umpire en scorer opleidingen hierbij op te nemen.
Zonder opgeleide umpires en scorers verdwijnt het doel en het plezier van het spel.

 

Scorer Regionaal

Regionale scorers worden opgeleid voor het scoren van volwassen wedstrijden op lagere afdelingen.
Zij zijn niet gemachtigd wedstrijden te scoren voor de hoogste afdelingen.
Hiervoor worden federaal opgeleide scorers ingezet.

Umpire Regionaal

Regionale umpires worden opgeleid enkel voor het leiden en begeleiden van jeugdwedstrijden en wedstrijden voor volwassenen op lagere afdelingen.
Zij zijn niet gemachtigd wedstrijden toegewezen te krijgen voor de hoogste afdelingen.
Hiervoor worden federaal opgeleide umpires ingezet.

Opleidingen Kalender

November 10, 2021
November 23, 2021
  • Regionale umpire cursus - Zottegem Deel 2

    November 23, 2021 @ 19:00 - 22:00

    See more details

Relevante Opleidingen en Cursussen