DE VBSL SOFTBALL SCHOOL

In navolging van de succesvolle Baseball Academy is VBSL in 2012 gestart met de Belgium Softball Academy. Het project is opgestart om getalenteerde en ook jonge speelsters een extra mogelijkheid te bieden actief softball te spelen en zich te ontwikkelen door regionaal opleidingen aan te bieden.

Visie Softball Academy

De Softball Academy tracht haar werking uit te bouwen rond onderstaande visie:

 • We willen Vlaamse speelsters een kwalitatieve softballwerking aanbieden aanvullend aan en naast de clubwerking om hun softballontwikkeling te bevorderen.

  We vinden dat er op dit ogenblik in Vlaanderen een leemte gaapt voor speelsters die niet langer kunnen baseballen (onder meer omwille van beperkte fysieke mogelijkheden ten opzichte van mannelijke leeftijdsgenoten) en wensen aan te sluiten bij een softballploeg (vaak eerste ploeg).
  Daarnaast is er volgens ons op dit ogenblik eveneens een tekort aan mogelijkheden voor speelsters die op jonge leeftijd willen softballen. 

 • We vinden engagement en inzet belangrijker dan talent.
  Iedereen is welkom, al dienen we wel te bekijken wat onze mogelijkheden zijn (veiligheid training, trainingsstaf, accommodatie …)

Doelstelling

 • Korte termijn: kwalitatief aanbod softball parallel met en aanvullend op clubwerking.
 • Middellange termijn: jeugdcompetitie softball.
 • Lange termijn: jeugd-softballwerking op alle clubs zodat de huidige werking van de Softball Academy overbodig wordt en de Softball Academy haar pijlen op iets anders kan richten (…).

Voor de duidelijkheid:

 • Het is niet de bedoeling om speelsters weg te halen uit clubs, noch uit het baseball. Wij vinden het belangrijk dat speelsters binnen onze baseball- en softballwereld kunnen doen wat ze graag willen doen. Vandaar een aanbod parallel met en aanvullend aan de clubwerking.
  Wanneer het aanbod binnen de Softball Academy niet (langer) aanvullend is aan een clubwerking, vinden wij het logisch dat speelsters niet (langer) deelnemen aan de werking binnen de Softball Academy. Wij hopen dat dit spoedig in meerdere clubs mogelijk zal zijn.

  Wanneer een gelijkaardige werking binnen een club een kwalitatief beter aanbod heeft, hopen wij hiervan te kunnen en mogen leren, zodat ook andere clubs hier op termijn van kunnen profiteren en we uiteindelijk met z’n allen beter softballen.

 • De Softball Academy en het Nationaal Softballteam zijn twee verschillende projecten.
  Selectie voor de Softball Academy staat niet garant voor selectie voor het nationaal team en vice versa.

 Afspraken Softball Academy

Onderstaande afspraken zijn bedoeld om de werking binnen de Softball Academy te bevorderen. Ze gelden voor alle betrokken partijen.

 • Trainingen beginnen stipt op tijd. Iedereen wordt op tijd in gepaste uitrusting op het terrein verwacht.
 • Op voorhand is duidelijk wie aanwezig zal zijn op welke training. Indien je onverwacht afwezig zal zijn, meldt je dit zo snel mogelijk telefonisch aan de coaches.
 • We hebben respect voor mekaar en voor het materiaal.
 • We dragen aangepaste sportkledij inclusief (indoor) sportschoenen.
 • Alleen speelsters, trainers en uitzonderlijk coördinator en begeleiding zijn aanwezig in de sporthal of op het trainingsveld tijdens de training.

Contact

VBSL coördinator

Coaches

 • Cindy Voorhoof

 • Evelyne De Wolf

 • Larita Hansen

 

KNBSB Competitie Kalender

 Trainingsdata softball academy