Baseball en Softball zijn een coole Amerikaanse familiesporten en worden dagelijks beoefend door miljoenen spelers wereldwijd.

Iedereen kan meedoen: spelers van het allerhoogste niveau tot beginners.
Competitiespelers, recreanten, man, vrouw, jong en oud.

Het sportaanbod bij onze aangesloten verenigingen omvat Baseball, Softball, BeeBall en G-Baseball.

Daarnaast bieden de Vlaamse Clubs een boeiend, sportief en gezellig verenigingsleven.

 

Playing ball is a way of life.

Maak zelf je sportieve keuze als speler, coach, trainer, begeleider, umpire, scorer of vrijwilliger.
Everyone is welcome to join .....

"De Vlaamse Baseball en Softball Liga VZW - afgekort en gangbaar onder de naam VBSL - werd als zodanig opgericht op 16 februari 1988 conform de (inter-)nationale wetten voor Verenigingen Zonder Winstoogmerk"

Missie

De Vlaamse Baseball en Softball Liga heeft als basisdoelstellingen de promotie van Baseball en Softball in alle Vlaamse provincies en het creëren van mogelijkheden voor jongeren en volwassenen om deel te nemen aan Baseball en Softball.

 

 

 

Visie

De werking van VBSL baseert zich op vier pijlers:

 

  1. ONDERSTEUNING: VBSL wil de baseball- en softballclubs zo optimaal mogelijk ondersteunen in hun werking.
  2. PROMOTIE: Via een open houding voor vernieuwende ideeën en een actieve samenwerking met verschillende partners wil VBSL zijn promotiebeleid verder uitbouwen.
  3. COMPETITIE: Zowel op Vlaams, nationaal en internationaal niveau wil VBSL, kwaliteitsvolle competities aanbieden aan de aangesloten clubs en leden met als drijvende krachten spelvreugde en fair play.
  4. ALLES KAN BETER

De Vlaamse Baseball en Softball Liga wil haar basisdoelstellingen bereiken door hier in team aan te werken.

Dit “in team werken” gebeurt zowel op het veld, naast het veld als achter de schermen.

- STRUCTUUR -

Organigram

Statuten VBSL vzw

Icon
Statuten VBSL

Reglementen

Icon
Huishoudelijk Reglement 20/12/2021

Raad van Bestuur

Icon
Samenstelling Raad van Bestuur VBSL

Raad van Bestuur - Profiel & Competenties

Icon
Bestuurdersprofielen Raad van Bestuur VBSL

Contact

VBSL Raad van Bestuur

- BELEID -

In het kader van de erkenning en subsidiëring door de Vlaamse Overheid en om een doelgerichte en efficiënte werking te garanderen stelde de Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw in de loop van 2020 het VBSL beleidsplan 2021-2024 op. Dit conform de geldende decretale verplichtingen.

Het beleidsplan werd op de AV van 20 november 2020 toegelicht aan de clubs en goedgekeurd.

Beleidsplan

Icon
Beleidsplan VBSL 2021-2024 Gegevensverzameling & analyse
Icon
Beleidsplan VBSL 2017-2020 gegevensverzameling en analyse
Icon
Beleidsplan VBSL 2021-2024 Strategisch & Operationeel
Icon
Beleidsplan VBSL - Strategische en Operationele doelstellingen

Actieplan

Icon
Beleidsplan VBSL - Actieplan 2021
Icon
Beleidsplan VBSL - Actieplan 2020
Icon
Beleidsplan VBSL - Actieplan 2019
Icon
Beleidsplan VBSL - Actieplan 2018
Icon
Beleidsplan VBSL - Actieplan 2017

Begroting

Icon
Begroting VBSL 2021
Icon
Begroting VBSL 2020
Icon
Begroting VBSL 2019
Icon
Begroting VBSL 2018
Icon
Begroting VBSL 2017

Jaarverslagen

Icon
Jaarverslag VBSL 2020
Icon
Werkingsverslag VBSL 2016
Icon
Jaarverslag VBSL 2019
Icon
Werkingsverslag VBSL 2015
Icon
Jaarverslag 2018
Icon
Werkingsverslag VBSL 2014
Icon
Jaarverslag VBSL 2017
Icon
Werkingsverslag VBSL 2013
Icon
Samenstelling Raad van Bestuur VBSL
Icon
Privacy-verklaring
Icon
Gedragscode VBSL