De Wase Baseball Academy wil jongens en meisjes vanaf de leeftijd van 3 jaar opleiden tot baseball(ers)(sters) en dit in een zo professioneel en ontspannen mogelijk kader. We streven er naar elk kind binnen zijn/haar leeftijdscategorie zo gedifferentieerd mogelijk te begeleiden.

Onze sterke jeugdwerking wordt geprezen in binnen- en buitenland.

De WBA zet extra in op:
– opleiding en ondersteuning van coaches
– persoonlijke communicatie
– evenementen waar speler en familie nauw bij betrokken worden
– investeren in het welzijn van elk kind in wisselwerking met hun ouders

Let’s play ball!